Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Podpisanie umowy

 

 

Dnia 25 marca 2024r. w Urzędzie Gminy w Bierawie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalnej drogi gminnej ulicy Jana Pawła II i odcinka ulicy Serżyski w Bierawie”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Bierawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficonia, a firmą Bauvip Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Radosława Kubalę.

 

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanym środkom pomocowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości: 0,474 km.

 

Całkowity koszt inwestycji: 616 895,93zł.

Przyznane środki pomocowe: 360 216,00zł.

Wkład własny gminy: 256 679,93zł.

 

 

1711358210557.jpeg