Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zakaz

 

Zakaz niszczenia gniazd ptaków

Jaskółki, jerzyki, wróble, mazurki, kawki, gołębie miejskie, sikorki itd. Są to gatunki objęte ochroną na terenie Polski, chronione zarówno prawem europejskim jak i krajowym.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowiązuje zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd lub innych schronień dla ptaków oraz niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych.

Za niszczenie gniazd ptaków grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do lat 2.

Sprawami ochrony ptaków i ich gniazd zajmuje się również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu.