Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Obwieszczenie Wójta

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia

 

https://bip.bierawa.pl/10143/4018/obwieszczenie-wojta-gminy-bierawa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bierawa-dla-solectw-lubieszow-dziergowice-i-solarnia.html