Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Podpisanie umowy

 

 

Dnia 7 maja 2024r. w Urzędzie Gminy w Bierawie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Lubieszowie oraz modernizacja ogrzewania w budynku remizy OSP w Dziergowicach”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Bierawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficonia, a firmą FIRMA INŻYNIERSKA ALOG mgr inż. Gerard Gola reprezentowaną przez Pana Gerarda Golę.

 

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanym środkom pomocowym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

Całkowity koszt inwestycji: 2 350 000,00zł.

Przyznane środki pomocowe: 1 615 000,00zł.

Wkład własny gminy: 735 000,00zł.

 

 

IMG_20240507_095401.jpeg

 

IMG_20240507_095416.jpeg