Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie


Urząd Gminy Bierawa informuje o możliwości zatrudnienia w ramach robót publicznych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy do wykonywania prac gospodarczych i utrzymania zieleni. Po zakończeniu robót będzie istniała możliwość zatrudnienia przez Gminę.

Osoby chętne mogą zgłaszać swoje oferty do tut. Urzędu Gminy w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r.

Informacji w tej sprawie można uzyskać po numerem telefonu 77 4872 266