Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja o Gminie

wjazd do bierawy od str. kędzierzyna-koźla (1).jpeg


Gmina Bierawa

Malownicza gmina w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, granicząca z województwem śląskim. W jej skład wchodzi 12 sołectw, które tworzą powierzchnię bliską 120 km2, z czego aż 60% to lasy i obszary zalesione. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy z uwagi na swoje położenie w strefie oddziaływania gospodarczego, społecznego i kulturowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz aglomeracji opolskiej. Rozwinięta baza dydaktyczna, szeroka oferta usług kulturowych, opieka zdrowotna, baza rekreacyjna (lasy, akweny, ścieżki rowerowe), koncentracja działalności produkcyjnej i handlowej oraz szeroka oferta terenów inwestycyjnych sprawia, że Gmina Bierawa staje się atrakcyjna zarówno dla jej obecnych, jak i nowych mieszkańców, oraz potencjalnych inwestorów. Na wiejski typ krajobrazu gminy składają się pojedyncze domy mieszkalne, zagrody z budynkami gospodarczymi, pojedyncze kościoły i kapliczki oraz tereny zieleni. Gmina liczy obecnie 7400 mieszkańców. Siedzibą władz gminy jest Bierawa, która stanowi ośrodek administracyjny.