Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zabytki

ZABYTKI W GMINIE BIERAWA

 
Kościół Parafialny p.w.Św.Anny w Dziergowicach
Kościół  poświęcony w roku 1906,zniszczony w czasie II wojny światowej w 60%,obecnie przywrócony do stanu pierwotnego.
kościół

 
 
Kościół Parafialny P.W.Św.Trójcy
Zbudowany w stylu późnego renesansu w II połowie XVI w. z fundacji Piotra Dluhomila - jego płyta nagrobna wbudowana jest za ołtarzem głównym. Początkowo był to kościół protestancki, a od XVII wieku jest to kościół katolicki.Od 1915 roku jest kościołem parafialnym.
widok Kościół Parafialny w Kotlarni
Kościół ten został wybudowany w 1815 roku na miejscu kościoła drewnianego pochodzącego z 1775roku.
kościół


 
Zabytkowa kapliczka  w Lubieszowie
Zbudowana w I połowie XIX w. Usytuowana przy drodze nad skarpą w otoczeniu starych drzew. Jest to drewniana konstrukcja słupowa, oszałowana,od frontu otwarta prostokątnym wycięciem. Dach stożkowy, zwięczony czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą daszkiem stożkowym. Podbity gontem.Wewnątrz barokowo-ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena z I połowy XIX w.
kapliczkaKostnica w Dziergowicach
Zbudowana w 1794 roku. Konstrukcja szkieletowa z wypełnieniami ceglastymi. Kapliczka z wejściem i oknami zamkniętymi półkoliście, nakryta wysokim dachem kostnicy, zwieńczonym drewnianą wieżyczką i sygnaturką.
kaplicaKrzyż przy kaplicy w Brzeźcach
kapliczkaKaplica w Brzeźcach
Zbudowana w 1786 roku. Bez cech stylowych. W środku ołtarz rokokowy z II połowy XVIII w. z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
kapliczkaKościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1335 roku. W obecnym stanie zbudowany w latach 1806-1808. Spalony w 1921 roku. Odbudowany w latach 1921-22. Bezstylowy z dekoracją neobarokową. Ołtarz z poł. XIX w. neorokokowy.
kościółPlebania w Starym Koźlu
Zbudowana w I połowie XIX w. parterowa z mieszkalnym poddaszem. Dach siodłowy, kryty dachówką.
 plebaniaKapliczka w Starej Kuźni
Zbudowana wg tradycji w 1690 roku. Drewniana, konstrukcji słupowej, szalowana deskami. Kwadratowa, nakryta daszkiem namiotowym z ażurową wieżyczką. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena, barokowa z XVIII w.Kapliczka w Starym Koźlu
Zbudowana w 1884 roku. Usytuowana poza wsią w polu. Murowana, otynkowana, kwadratowa. Dach siodłowy kryty dachówką.