Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sołectwo Grabówka

G R A B Ó W K A

           Grabówka to wieś usytuowana w środkowej części gminy. Założona została jako osada, co odzwierciedla się w charakterystycznym dla XVIII wieku układzie ulicowym opartym o jedną ulicę o przebiegu osiowym z regularną zabudową po obu jej stronach. Była to kolonia fryderycjańska, która powstała w latach 1770-1780. Założona została przez Sackenhoym von Bierawa w drugiej połowie XVIII wieku. Była to wzorcowa osada stworzona w wyniku akcji osiedleńczej zainicjowanej przez Fryderyka II, której celem była aktywizacja gospodarcza wschodnich terenów Prus. Mieszkańcy Grabówki mieli zajmować się głównie gospodarką leśną - pozyskiwaniem drewna i przetwarzaniem go na węgiel drzewny na potrzeby rozwijającego się w okolicach hutnictwa. W roku 1830 właścicielem kolonii był hrabia Leopold von Gaschin. Grabówka należy do jednego z najmniejszych sołectw gminy - jego powierzchnia to 123 ha, z czego 37 ha stanowią lasy. Liczba mieszkańców wynosi obecnie 190.

Sołtysem wsi jest : Pani Iwona Urbansky

Skład rady sołeckiej kadencja 2024 - 2029

1. Katarzyna Mazurkiewicz
2. Justyna Sikorska
3. Rajmund Kramosz
4. Michał Dominiak

 

PDFstatut sołectwa Grabówka.pdf (91,06KB)