Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sołectwo Kotlarnia

K O T L A R N I A

Niewielka wioska usytuowana we wschodniej części gminy, której obszar wynosi 1060 ha. Powstała ona w XVIII wieku jako osada hutnicza, kiedy książę Hohenlohe, rezydujący w Sławięcicach, założył w okolicy Kotlarni szereg większych lub mniejszych zakładów hutniczych. W 1702 księstwo Sławięcice otrzymał od Augusta Mocnego hrabia Jakub Flemming, który w 1709 roku wybudował w lasach w pobliżu Kotlarnii kuźnię miedzi oraz fabrykę blach miedzianych. Jednocześnie sprowadził do prowadzenia tych zakładów specjalistów z Saksonii, Brandenburgii i Gór Rudawskich a osadę nazwał Jakobswalde. W 1714 dobra Sławięcic przeszły w posiadanie saksońskiego hrabiego Adolfa Magnusa - on to rozbudował Kotlarnię do ośrodka przemysłowego. W 1771 roku przez małżeństwo córki hrabiego Magnusa z księciem Hohenlohe, dobra Sławięcic a wraz z nimi Kotlarnia, przeszły na własność Hohenlohe i pozostały do 1945. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił wielki rozwój przemysłu w Kotlarni. W 1774 uruchomiono fabrykę łyżek. W fabryce mosiądzu około 1780 roku produkowano czarny drut, drut okienny, drut zegarmistrzowski, mosiądz na instrumenty muzyczne oraz mosiądz w sztabach. Kotlarnia posiada wpisany na listę zabytków kościół parafialny, pochodzący z 1815 roku, dawny kościół ewangelicki. Również tutaj w 1802 r. urodził się Ernest Fryderyk Zwirner, architekt i budowniczy katedry w Kolonii. Wspomnienie Kotlarni pojawia się również w literaturze obcojęzycznej. Dziś sołectwo posiada przedszkole, pocztę, bibliotekę i remizę OSP. Liczba mieszkańców utrzymuje się na poziomie 600. Kotlarnia jest uczestnikiem programu Odnowa Wsi Opolskiej. 

Sołtysem wsi jest : Pani Marta Oćwieja

Skład rady sołeckiej kadencja 2019 - 2024

1. Krzysztof Hatłas
2. Elżbieta Motewka
3. Agnieszka Ptaszkowska
4. Irena Palińska
 

 

PDFstatut sołectwa Kotlarnia.pdf (91,21KB)