Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sołectwo Solarnia

S O L A R N I A

                Miejscowość została założona w 1631 roku. Przybyli tutaj liczni osadnicy czescy, którzy wybudowali mały, drewniany zakład, w którym uzyskiwali sól poprzez odparowywanie wody z pobliskich źródeł. Stąd wzięła się nazwa osady - Solarnia. Z roku na rok osada rozrastała się i nabierała większego znaczenia jako warzelnia soli transportowanej z Wieliczki. Warto wspomnieć, że Solarnia była niegdyś leśnictwem książęcym, którego powierzchnia liczyła 7872 morgi, a tereny leśnictwa rozciągały się aż do tzw. Strefy Gliwickiej. Obecny kształt przestrzenny jest wynikiem wielowiekowego procesu uwarunkowanego stosunkami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami przyrodniczymi i kulturowymi. Dzisiaj w wiosce znajduje się nowocześnie wyposażony Zespół Szkół Dwujęzycznych, remiza OSP i Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny. Całość zajmuje obszar 176 ha. Liczba mieszkańców wynosi obecnie 490. Na terenie sołectwa działa Koło Mniejszości Niemieckiej.

Sołtysem wsi jest : Pani Urszula Kołek

Skład rady sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Piotr Kołek
2. Danuta Fojt
3. Ilona Godulla
4. Artur Streissel
5. Bogdan Kocur
6. Krzysztof Foltys
7. Edyta Wydra

 

PDFstatut sołectwa Solarnia.pdf (92,03KB)