Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sołectwo Stare Koźle

S T A R E   K O Ź L E

          Najstarsza miejscowość na terenie Gminy Bierawa, licząca 504 ha. Pierwsza wzmianka o osadzie jest datowana na 1223 r. i pochodzi z pisemnego poświadczenia przekazania ze Starego Koźla 40 urn miodu kościołowi św. Mikołaja w Cieszynie. Prawdopodobnie mieścił się tutaj najstarszy gród kozielski, który - jak podają źródła historyczne - został zniszczony przez Bolesława Wstydliwego w roku 1273. W wyniku tego panujący wtedy Władysław (brat Mieszka, księcia opolskiego) zarządził budowę zamku kozielskiego, jednak po lewej stronie rzeki. Nowe miasto nazwano Koźlem, a poprzednią siedzibę grodu - Starym Koźlem. W sołectwie znajduje się zabytkowy kościół, o którym pierwsze zapiski pochodzą z 1335 roku. Samo powstanie parafii datuje się na rok 1480. Dzisiaj w sołectwie działa Szkoła Podstawowa, przedszkole, remiza OSP, LZS oraz klub wiejski z punktem bibliotecznym, który jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Centrum wsi zdobi Letnie Centrum Integracji Mieszkańców, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy integracyjne. Obecnie liczba mieszkańców wynosi 820. Stare Koźle jest uczestnikiem programu Odnowa Wsi Opolskiej.

 

Sołtysem wsi jest:   Pan  Dariusz Andryszczyk

Skład rady sołeckiej kadencja 2024 - 2029

1. Mirosław Radzioch
2. Julia Rus
3. Magdalena Skrzypczak
4. Dawid Rossa
5. Ewa Szymańska
6. Łukasz Baśnik
7. Robert Szymański

 

PDFstatut sołectwa Stare Koźle.pdf (92,03KB)
 

 

PDFPlan odnowy miejscowości Stare Koźle na lata 2010-2017.pdf (3,81MB)