Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przemysł i rolnictwo

Przemysł i rolnictwo


    Użytki rolne w gminie zajmują powierzchnię 2 922 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 4,30 ha.
Trzy największe gospodarstwa posiadają powyżej 200 ha użytków rolnych. Dominujące uprawy to: pszenica, żyto, mieszanki zbożowe, rzepak i kukurydza.
Większość gospodarstw zajmuje się hodowlą trzody chlewnej.
 
pole
 
 
Przemysł na terenie gminy reprezentują m.in. "PL. Bitunova" w Bierawie, firma zajmująca się produkcją asfaltu modyfikowanego, emulsji asfaltowych oraz wykonawstwem powierzchniowego utwardzania nawierzchni bitumicznych, Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A., Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Kopalnia Dziergowice",Firma"Angra","Bekaert Kotlarnia" sp. z o.o. - producent ogrodzeń przemysłowych i siatki kratowej z prętów.


Zdjęcie:"PL. Bitunova "
firma

Zdjęcie:"TP-ELBUD" DOClogo (24,50KB)
firma

Zdjęcie:Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A
kopalniaKotlarnia
Zdjęcie:Opolska Kopalnia Surowców Mineralnych "Kopalnia Dziergowice"
kopalniapiasku

Zdjęcie Firmy "Angra"  DOCLOGO ANGRA (66,00KB)
angra