Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Numery telefonów

Miejsce

Nr tel. wewnętrzny  

Nr tel. bezpośredni  

Sekretariat 

e-mail: ug@bierawa.pl  

+48 77 487 22 66

w. 101, 

+48 77 487 22 66  

Zastępca Wójta   

+48 77 487 22 66

w. 111

-

Sekretarz Gminy

Biuro Rady Gminy 
e-mail: sekretarz@bierawa.pl

+48 77 487 22 66

w. 104

-  

USC  

+48 77 487 22 66

w. 113 

+48 77 487 21 58 

Biuro Meldunkowe  

+48 77 487 22 66

w. 113

+48 77 487 21 58 

Referat Inwestycji 
e-mail:inwestycje@bierawa.pl  

+48 77 487 22 66

w. 109, 123, 124

+48 77 487 21 63

Księgowość budżetowa urzędu  

+48 77 487 22 66

w. 121

-  

Księgowość budżetowa oświaty  

+48 77 487 22 66 w.126

-

Kasa 

+48 77 487 22 66

w. 116

-  

Podatki 

+48 77 487 22 66

w. 117

+48 77 487 21 40 

Skarbnik Gminy  

+48 77 487 22 66

w. 115

-  

Stanowisko ds. Rolnictwa 

Stanowisko ds. Nieruchomości
e-mail:rolnictwo@bierawa.pl  

+48 77 487 22 66

 w. 112

Stanowisko ds. Oświaty

Stanowisko ds. Kadr i Funduszu Alimentacyjnego

+48 77 487 22 66

w. 108

-  

Stanowisko ds. Płac  

+48 77 487 22 66

w. 105

-  

Stanowisko ds. zwalczania patologii społecznych

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC i spraw obronnych

+48 77 487 22 66

w. 114

+48 77 487 21 83

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

+48 77 487 22 66

w. 120

+48 77 487 21 81

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych,

współpracy z zagranicą i promocji gminy

Stanowisko ds. Promocji Gminy, Informatyk

+48 77 487 22 66

w. 106  

-