Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE 2014

W poniedziałek 27 stycznia br. odbyło się spotkanie pt.: „Godzina Baśni” w bibliotece z grupą szkolną z klas 1- 3 SP. W spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów. W czasie zajęć dzieci miały różne zadania do wykonania. Uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i zainteresowaniem.

Celem tej lekcji  było zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, przygotowanie do samodzielnego wyboru książki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

Zajęcia zakończyły się powodzeniem.

Po zmaganiach bibliotecznych każdy uczeń został poczęstowany słodyczami.

Uczniowie na takich spotkaniach kształtują umiejętności skutecznego komunikowania się, ujawniania zainteresowań i potrzeb czytelniczych.

 

1.jpeg 2.jpeg