Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI - DK DZIERGOWICE

 

II   GMINNY KONKURS   RECYTATORSKI   POEZJI   DLA   DZIECI
                                        „JESIENNE BAJANIE MISTRZA BRZECHWY”
 
„Moi czworonożni przyjaciele”
 
Motto: „ Poezja to są proste dziwy”
K. I. Gałczyński
 
Regulamin konkursu
 
Organizator          
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
Dom Kultury Dziergowice
 
Cele konkursu
 
1.Popularyzacja kultury żywego słowa
2.Propagowanie twórczości poetyckiej autorów piszących dla dzieci o tematyce związanej ze zwierzętami
3.Ukazanie wzorów pięknej poprawnej polszczyzny.
 
Założenia organizacyjne
1.        W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki 5-6 lat oraz uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej.
2.        Przedszkole/szkoła typuje po dwa podmioty wykonawcze w każdej z grup:
a) I Grupa przedszkolaki
b) II Grupa - klasy I - III
c) III Grupa -klasy IV - VI
3.        Każdy podmiot konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz ( może być scenka dramatyczna na podstawie wiersza )
4.        III Grupa wiekowa będzie oceniana tylko jako indywidualne recytacje, pozostali będą oceniani jako grupy duety, soliści, na jednym poziomie
5.        W terminie do 16.11.2008 prosimy o przesłanie zgłoszenia, w którym należy podać imiona i nazwiska uczestników oraz tytuły tekstów i nazwiska autorów, przy zespołach ilość osób w grupie. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną,(e-mail: dkdziergowice@o2.pl) faksem (0774872192) lub zwykłą pocztą. Dokumenty do pobrania dostępne są także na stronie internetowej: www.bierawa.pl oraz http://dkdziergowice.w.interia.pl/ .
6.        Konkurs zostanie przeprowadzony 21.11.2009 o godzinie 16.00 w Domu Kultury Dziergowice.
 
Kryteria oceny
Jury w ocenie recytatorów kierować się będzie typowymi kryteriami dla tego rodzaju konkursów, np.
n     dobór utworu
n     interpretacja głosowa tekstu
n     kultura słowa
n     zgodność z tekstem
n     ogólny wyraz artystyczny
 
Jury konkursu:
 mgr Rozwita Sroka, mgr Maria Stępień, mgr Irena Hlubek\
 
Organizator przewiduje po przesłuchaniach :
·         warsztaty w teatralne dla uczestników szkoły z podstawowej
·         happening plastyczno-teatralny dla przedszkolaków.
Nagrody i wyróżnienia
·         Przewidujemy przyznanie nagród po trzy wyróżnienia konkursowe w poszczególnych kategoriach
·         Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz pamiątkę konkursu od organizatorów.
·         Organizator zastrzega sobie przyznanie Grand Prix w sytuacji specjalnej
 
Organizator zastrzega sobie własną interpretacje regulaminu
 
 
 
Komitet organizacyjny
Dom Kultury Dziergowice
 
 
 
Wykaz nazwisk autorów, z których twórczości można zaczerpnąć teksty do konkursu.
 
Niżej sporządzony wykaz to jedynie propozycja. W doborze tekstów zdajemy się na gust literacki i osobiste upodobania nauczycieli i uczniów, oczywiście w ramach zakreślonych przez konkurs.
 
Wykaz nazwisk:
1.  Julian Tuwim
2.  Jan Brzechwa
3.  Wanda Chotomska
4.  Józef Ratajczak
5.  Hanna Januszewska
6.  Danuta Wawiłow
7.  Anna Kamieńska
8.  Joanna Kulmowa
9.  Ewa Szelburg-Zarembina
10. Janina Porazińska
11. Julian Przyboś
12. Dorota Gellner
13. Ignacy Krasicki (bajki)
14. Adam Mickiewicz (bajki, ballady)
15. Konstanty Ildefons Gałczyński
16. Twórcy regionalni
Szeroki wybór utworów dla dzieci zawiera:
"Antologia poezji dziecięcej", wybór i opracowanie Jerzy Cieślikowski, BN,S I, Wrocław 1981.
Wyżej wymienione wydawnictwo zamieszcza w części końcowej indeks autorów i utworów, który może posłużyć jako punkt wyjścia do indywidualnych poszukiwań i daje ogólną orientację w zakresie tematycznym konkursu.
Jako teksty konkursowe mogą Państwo również potraktować wiersze zamieszczone w podręcznikach oraz teksty ujęte w programach nauczania języka polskiego dla szkoły podstawowej.