Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej 2010

 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie
zaprasza na
 
GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ 
 
 w dn. 18. 04. 2010 r. o godz. 1600

w Domu Kultury w Bierawie

 

                                                  Serdecznie zapraszamy !!!


Regulamin

Gminnego Przeglądu Twórczości 
Przedszkolnej i Szkolnej Bierawa 2010

 

 

 

Celem przeglądu jest ożywienie działalności kulturalno – oświatowej, prezentacja dorobku artystycznego środowiska gminnego i konfrontacja z masowym odbiorcą.

W przeglądzie biorą udział wszystkie przedszkola i szkoły z terenu gminy Bierawa, które przedłożą stosowne karty zgłoszeń .

 

Czas i miejsce :

Przegląd odbędzie się w dniu  18. 04. 2010 r.  o godz. 1600 w Domu Kultury  w Bierawie.  Udział  biorą przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu gminy Bierawa.

 

UWAGA !

Prosimy o przygotowanie piosenki, tańca lub innych form artystycznych np. kabaret, skecz, występ grupy instrumentalnej itp. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Podczas przeglądu repertuar musi być zgodny

z uprzednio złożoną kartą zgłoszenia. Prosimy o dobrą jakość kaset lub CD

z podkładem muzycznym. O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku potrzeby prób na sali prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście lub pisemnie w sekretariacie lub        w bibliotece Domu Kultury w Bierawie  do 12.04.2010 r. wg  załączonego wzoru karty zgłoszenia.