Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs na zdobienie jaja wielkanocnego

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
zaprasza mieszkańców Gminy Bierawa do wzięcia udziału w corocznym
 
                 KONKURSIE NA ZDOBIENIE
                    JAJA WIELKANOCNEGO
    
Wszystkich chętnych zapraszamy
16. 04. 2011 r. (sobota) do DK w Bierawie
o godz.1000z własnymi materiałami pomysłami.

Osoby dorosłe swoje prace mogą składać w bibliotece Domu Kultury w Bierawie do 16.04.2011 r. do godz. 1000.

                 
 ZAPRASZAMY !!!
 
REGULAMIN KONKURSU
 
ORGANIZATOR: GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE
 
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.
 
ZASADY REGULAMINU
 
1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Bierawa: osoby indywidualne, grupy formalne czy nieformalne. Większe grupy osób zobowiązane są do poinformowania organizatora kilka dni wcześniej o swoim udziale.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
·         Dzieci do klasy IV
·         Dzieci i młodzież klasy: od V i gimnazjum,, szkoła średnia do 18 lat
·         Dorośli
       Dzieci i młodzież będą wykonywały prace w Domu Kultury w Bierawie     
w dn. 16.04.2011 r. od godz. 10:00 z przyniesionych przez siebie materiałów
i według własnych pomysłów.
      Dorosłych zapraszamy również do wykonania prac w Domu Kultury           
w Bierawie w dn. 16.04.2011 r. o godz. 10:00 z przyniesionych przez siebie materiałów i według własnych pomysłów. Dorośli mogą również przynieść swoje prace do dn. 16.04.2011 r. do godz. 10:00 do biblioteki w Domu Kultury
w Bierawie.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dn. 16.04.2011 r.
4. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
5. Kryteria oceny prac:
§         Poziom wykonania
§         Ogólny wyraz artystyczny
§         Dobór materiałów
§         Pomysłowość
§         Tradycja
6. Jury powołuje Dyrektor GCKiR.
7. GCKiR zapewnia poczęstunek wszystkim uczestnikom konkursu.
8. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.