Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej i Szkolnej 2011

Regulamin
Gminnego Przeglądu Twórczości 
Przedszkolnej i Szkolnej 2011
 
 
Cel :
Celem przeglądu jest ożywienie działalności kulturalno – oświatowej, prezentacja dorobku artystycznego środowiska gminnego i konfrontacja z masowym odbiorcą.
 
 
Czas i miejsce:
Przegląd odbędzie się w dniu 05. 06. 2011 r. o godz. 15:00 podczas Gminnego Dnia Dziecka w Starym Koźlu (plac przy szkole). Udział
w przeglądzie biorą przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu gminy Bierawa, które przedłożą stosowne karty zgłoszeń.
 
UWAGA !
Prosimy o przygotowanie piosenki, tańca lub innych form artystycznych np. kabaret, skecz, występ grupy instrumentalnej itp. Czas prezentacji nie może przekroczyć
10 minut.
Podczas przeglądu repertuar musi być zgodny z uprzednio złożoną kartą zgłoszenia. Prosimy o dobrą jakość kaset lub CD z podkładem muzycznym. O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowo proponujemy o przygotowanie utworów (max. 2) w gwarze śląskiej np. z listy śląskich przebojów. Zakładamy, że propozycja ta spotka się z przychylnym odbiorem w szczególności wśród osób starszych.
W przypadku potrzeby prób na sali prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście lub pisemnie w sekretariacie lub    
 w bibliotece Domu Kultury w Bierawie do 27.05.2011 r. wg załączonego wzoru karty zgłoszenia.