Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie + regulamin - II Turniej Strzelecki

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Dom Kultury Dziergowice
 zaprasza na
 
II-gi Otwarty Turniej Strzelecki
Koła Strzeleckiego LOK
„Kadet”
 
 
z okazji
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
O tarczę Konstytucji 3-go Maja
Wójta Gminy Bierawa
 
 
 
3 Maj 2011 GODZ. 11:00
STRZELNICA W SOLARNI
 
 
ZAPRASZAMY !
 
Regulamin zawodów Strzeleckich
o "Tarczę 3 Maja
Wójta Gminy Bierawa"
 
1. Termin:                                          3 maja 2011r. Godz. 11.00
 
2. Organizator:                                 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
                                                                       Zarząd LOK "Kadet"
 
3. Patronat honorowy:                     Wójt Gminy Bierawa Ryszard Gołębowski
 
4. Uczestnicy:                                    Drużyny w składzie 3 osobowym; ilość drużyn dowolna – ważne: organizator wymaga podania ilości drużyn najpóźniej 5 dni przed zawodami na adres email: dkziergowice@o2.pl lub telefonicznie 774830444
 
5. Miejsce zawodów:                       Strzelnica sportowo - rekreacyjna w Solarni
6. Konkurencja strzelecka: Karabinek sportowy-boczny zapłon
6. Warunki strzelania : 
·        Odległość:   50 m
·        Postawa: leżąc z wykorzystaniem podpórki
·        Ilość strzałów: 13 strzałów w tym 10 ocenianych
·        Cel: tarcza sportowa z pierścieniami- 1 tarcza 13 strzałów
 
9. Broń i amunicja:               Zapewnia organizator
10. Punktacja:                                  O wyniku decydują uzyskane punkty na tarczy, w    wypadku takiej samej ilości punktów decyduje ilość trafionych 10,9 itp.
W wypadku większej ilości przestrzeleń niż 13 odlicza się najlepsze trafienie zgodne z ilością nadprogramowych trafień.
Zawodnicy nie podchodzą do tarczy mogą, obserwować cel przez urządzenia optyczne.
11. Decyzje składu sędziowskiego są nieodwołalne.
 
Program Strzelań:
W trakcie turnieju organizator przewiduje:
·        Wewnątrz obiektu strzelanie z broni krótkiej poza konkursem indywidualnie odległość 25 m;
·        Na zewnątrz obiektu pokaz broni palnej historycznej i współczesnej -prezentujący oficer armii Niemiec haupt. Jorg Betke, pokaz militariów;
·        Pokaz obrony przed zamachem i atakiem terrorystycznym;
·        Strzelnica pneumatyczna dla dzieci i dorosłych;
 
SZCZEGÓLOWY REGULAMIN STRZELANIA
 
 
            1. Strzelanie odbywa się na obiekcie Ligi Obrony Kraju.
            2. Podczas strzelania na stanowiskach znajdują się tylko zawodnicy i                       sędziowie obsługi.
            3. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą    skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie    ŁADUJ! zawodnik leży na stanowisku strzeleckim.
4. Przy ładowaniu broni można korzystać tylko z pomocy sędziego,   instruktora.
            5. Podczas strzelania nie wolno:
            a) kierować wylotu lufy karabinku w kierunku ludzi
            b) manipulować przy mechanizmach celowniczych
            c) każdorazowo po wzięciu do ręki broni, sprawdź czy jest rozładowana
            d) nigdy nie odkładaj w czasie odpoczynku i innych przerw w strzelaniu         broni załadowanej
            e) poruszania się poza obrębem stanowiska
            6. Zawodnik podporządkowuje się wszystkim komendą wydawanym przez sędziego:
            a) ŁADUJ! - oznacza prawo załadowania broni po której sędzia sprawdzi    umiejętność właściwego wykonania czynności.
b) PRZERWI OGIEŃ! - oznacza sytuację wyjątkową, kiedy strzelający zasygnalizował       sędziemu przez  podniesienie ręki awarię broni, każdy strzelający odkłada broń na stanowisku lufą w kierunku tarcz jednocześnie rozładowując i zabezpieczając broń.
8. Wszystkie sporne kwestie na stanowiskach strzeleckich rozstrzyga           sędzia stanowiskowy po ewentualnej konsultacji z Sędzią Głównym.