Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Gminny konkurs na stroik świąteczny

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia
ogłasza
 KONKURS NA STROIK SWIĄTECZNY
 
w kategoriach :
§        przedszkola, klasy I – III szkół podstawowych oraz młodzież klas IV-VI i gimnazjum – prace będą wykonywane w dniu 10.12.2011 r. o godz. 1000 w Domu Kultury w Bierawie (kawiarnia).
 
§        dorosłych prosimy o składanie prac w bibliotece w Domu Kultury
w Bierawie do 10.12. 2011 r. do godz. 1000

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10. 12. 2011 r. o godz. 1200.

                                          
Regulamin konkursu na stroik świąteczny
 Organizator : Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
 
Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w szczególności wśród mieszkańców naszej gminy.
 
ZASADY REGULAMINU
v     Konkurs dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Bierawa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2011 r. (sobota)
o godz. 1200.
v     Kompozycje stroików oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
- przedszkola – prace zbiorowe
- klasy I – III szkół podstawowych
- klasy IV – VI + gimnazja
- dorośli
v     W kategoriach: przedszkola,, szkoła podstawowa, gimnazjum prace będą wykonywane z własnych materiałów na miejscu w dniu 10.12.2011 r. (sobota)
    od godz. 1000.
v     Prace dorosłych uczestników konkursu przyjmowane będą w bibliotece Domu Kultury w Bierawie do 10.12.2011 r. 
W dniu rozstrzygnięcia konkursu do godz. 1000.
v     Kryteria oceny prac:
- poziom wykonania,
     - dobór materiałów (materiały przynoszą uczestnicy konkursu),
- pomysłowość,
v     Na zwycięzców czekają nagrody.
v     GCKiR zapewnia poczęstunek wszystkim uczestnikom konkursu..
v     Jury powołuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.
v     Interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.