Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sprawozdanie ze spotkania młodzieży w Instytucie Sztuki w PWSZ w Raciborzu

   W dniu 10.05.2013 r. (piątek) dyrektor Instytutu Sztuki dr Ostrowski wraz z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie zorganizowali spotkanie dla młodzieży z terenu gminy Bierawa w Instytucie Sztuki w PWSZ w Raciborzu. Do Raciborza pojechało 9 najbardziej uzdolnionych plastycznie uczniów ze szkół gminy Bierawa.
Byli to uczniowie ze Starego Koźla, Bierawy, Solarni, Dziergowic, Lubieszowa, Starej Kuźni oraz Grabówki.
Warsztaty poprowadził dr Henryk Fojcik. Młodzież została również oprowadzona po instytucie PWSZ w Raciborzu. Spotkanie trwało w sumie 3 godziny.
Może po zapoznaniu się ze szkołą i instytutem któryś z uczniów zdecyduje się dalej kontynuować edukację właśnie w tej uczelni?

Zdjęcie0232.jpeg Zdjęcie0225.jpeg Zdjęcie0224.jpeg Zdjęcie0221.jpeg Zdjęcie0220.jpeg Zdjęcie0220.jpeg Zdjęcie0218.jpeg Zdjęcie0217.jpeg Zdjęcie0214.jpeg Zdjęcie0213.jpeg Zdjęcie0211.jpeg Zdjęcie0210(1).jpeg Zdjęcie0211.jpeg Zdjęcie0213.jpeg Zdjęcie0211.jpeg Zdjęcie0210(1).jpeg Zdjęcie0210.jpeg     Zdjęcie0209.jpeg