Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Dyrektor mgr Mirosław Wierzba
z-ca dyr. mgr Elżbieta Szymańska

                 Tel:  602 188 042              

Dom Kultury w Bierawie wraz z Biblioteką

Adres: Bierawa, Ul. Kościelna 2  47-240

email:

Tel: 774872192 lub 774872808 

Dom Kultury w Dziergowicach wraz z Filią biblioteczną

Adres: Dziergowice, Ul. Dworcowa 5  47-244

email:

Tel: 774830444

 Dom Kultury w Starej Kuźni z Filią biblioteczną

Adres: Stara Kuźnia, Ul. Brzozowa 33  47-246

Tel: 774848624

Filia biblioteczna w Kotlarni

Adres: Kotlarnia, Ul. Gliwicka 40  47- 245

Klub w Starym Koźlu

Adres: Stare Koźle, Ul. Wolności 30 47-223

Klub w Brzeźcach

Adres; Brzeźce, Ul. Łąkowa 7  47-223

Klub w Korzonku

Adres: Korzonek, Ul. Nowa 13   47-240