Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Historia szkoły

          W 1885 roku oddano do użytku w Starej Kuźni nowy budynek szkolny. Pierwszymi nauczycielami tej szkoły byli między innymi: Nawrat, Schieb, Gebauer, Matuszczyk, Goy, Pogrzeba. Dzieci uczyły się w języku niemieckim. W okresie międzywojennym szkoła była bogatowyposażona w pomoce naukowe oraz posiadała spory zbiór książek bibliotecznych.
           Podczas II wojny światowej budynek przeznaczono na celi wojskowe. Zniszczony i wypalony gmach szkolny odbudowano po wojnie w czynie społecznym. został on oddany do użytku 12 lutego 1947 roku. Szkoła posiadała trzy sale lekcyjne i pokoje dla nauczycieli. W roku szkolnym 1947/48 uczęszczało tutaj 129 uczniów do sześciu oddziałów.
           Pierwszym powojennym kierownikiem został Kazimierz Walla. Wprowadzono język polski jako język wykładowy. W następnym roku szkolnym zostaje utworzona klasa VII. Nowym kierownikiem w roku szkolnym 1954/55 został Czesław Smalczyk. Liczba uczniów wynosiła wtedy 53 osoby. W tym okresie powstała też biblioteka szkolna. Następny rok szkolny to znów zmiana kierownika. Stanowisko to objął Karol Witek.  Z dniem 1 września 1964 roku kierownikiem został Alfred Harnasz. Ogólna liczba uczniów w tym okresie wyniosła 90 osób, wraz z uczniami z Kotlarni.  Od 1970 roku zaczęła obowiązywać 8-klasowa szkoła podstawowa. Od stycznia do czerwca 1972 roku dyrektorem była Halina Rybotycka, a od września stanowisko to objął Jerzy Radłowski. Później w następnym roku szkolnym dyrektorem został Ryszard Czuchryj. Sprawował tę funkcję do 1976 roku. W 1973 roku odbył się gruntowny remont budynku szkolnego. Wymieniono wtedy stropy, podłogi, odnowiono klatkę schodową. Od stycznia 1976 roku dyrektorem szkoły podstawowej w Starej Kuźni był Zdzisław Bocheński.  14 października 1976 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Józefa Wieczorka. W mury budynku szkolnego wmontowano wtedy tablicę pamiątkową. W roku 1984 założono w szkole centralne ogrzewanie, a mieszkanie nauczycielskie zaadoptowano na stołówkę. Gruntowny remont i rozbudowa budynku zaczęła się we wrześniu 1998 roku. Szkoła wzbogaciła się o dwie izby lekcyjne, sanitariaty, szatnię, pracownię komputerową. W starej części budynku wymieniono drzwi, okna i podłogi oraz dach. Od 27 listopada 2001 roku dyrektorem szkoły został Marek Piątek.
           W chwili obecnej szkoła liczy 88 uczniów (6 oddziałów) oraz 14 nauczycieli.  Zajęcia odbywają się w budynku w Starej Kuźni. Nowy gmach szkoły nabrał estetycznego wyglądu. Przestronne, jasne korytarze umożliwiają dzieciom swobodę ruchu w czasie przerwy. Do użytku oddano także salę gimnastyczną. Po wielu trudnych latach zapewniono młodzieży godziwe warunki nauki.