Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2001/2002

Dyrektor szkoły - Danuta Wróbel

Buczarska Wanda, Dubak Edyta, Gniady Cecylia, Kadyła Krystyna, Kmieć Danuta, Langer Irena, Łuczak Urszula, Marek Maria, Pajonczek Małgorzata, Pietrasz Ewa, Pluta Krystyna, Bakota Małgorzata, Cieślik Robert, Ks. Ekert Helmut, Giet Dariusz, Radłowski Tomasz, Szendzielorz Hanna, Chudzicka Ewa

NAUCZYCIELE, KTÓRZY TEŻ PRACOWALI W NASZEJ SZKOLE

ROK 1830

1 nauczyciel (bez nazwiska)

ROK 1842

1 nauczyciel (bez nazwiska)

ROK 1845

1 nauczyciel (bez nazwiska)

ROK 1851

1 nauczyciel oraz 1 pomocnik Johan Schanal

ROK 1863

Walentin Clombig, Ultendorf, Lotalfeld

ROK 1864

Walentin Clombig, Ultendorf, Lotalfeld

ROK 1876

Rofhowik, Schith, BüttnerG., Jung T.

ROK 1905

Hoppe Paul, Nowok John, Hőffe Joseph, Thienel Frans

ROK 1921

Hoppe Paul, Nowok John, Hőffe Joseph, Klytta Joseph, Solka Maria

ROK 1932/34

Hoppe Paul, Klytta Joseph, Gratza John, Misczyk Gertrud, Solka Elizabeth

ROK 1939/40

Kierownik - Klytta Johan
Broja Karl, Gratza John, Quasigroch Karl, Schwarcek, Solka Elizzzabeth, Misczyk Gertruda


ROK 1945/46

Kierownik - Leszek Kolonko
Maria Paszkowska, Leokadia Kozioł, Anna Lanica, Tadeusz Kras


ROK 1946/47

Kierownik - Tadeusz Kras
Maria Paszkowska, Leokadia Kozioł, Anna Lanica, Maria Zielińska


ROK 1947/48

Kierownik - Tadeusz Kras
Maria Paszkowska, Leokadia Kozioł, Anna Lanica, Maria Zielińska


ROK 1948/49

Kierownik - Tadeusz Kras
Stefania Jezierska, Leokadia Kozioł, Anna Lanica, Paweł Adamiec


ROK 1955/56

Kierownik - Anna Lanica
Stefania Jezierska, Tadeusz Kras, Anna Lanica, Paweł Adamiec, Anna Jezierska, Władysław Wiechowski


ROK 1959/60

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Anna Jezierska, Władysław Wiechowski


ROK 1960/61

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Anna Burak, Władysław Wiechowski, Helena Szalwich, Ligia Cholewińska


ROK 1961/62

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Władysław Wiechowski, Helena Szalwich, Ligia Cholewińska


ROK 1962/63

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Władysław Wiechowski, Helena Szalwich, Ligia Cholewińska


ROK 1963/64

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Władysław Wiechowski, Helena Szalwich, Ligia Cholewińska


ROK 1964/65

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Władysław Wiechowski, Helena Cwynar, Ligia Cholewińska


ROK 1965/66

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Stanek, Paweł Adamiec, Władysław Wiechowski, Helena Cwynar, Ligia Cholewińska


ROK 1966/67

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Stanisław Duda, Ligia Cholewińska, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Jolanta Warężak


ROK 1967/68

Kierownik - Stefania Jezierska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Stanisław Duda, Ligia Cholewińska, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Jolanta Warężak, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska


ROK 1968/69

Kierownik - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Stanisław Duda, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Jolanta Warężak, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska, Maria Kmieć


ROK 1969/70

Kierownik - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Stanisław Duda, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Jolanta Warężak, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska, Maria Kmieć, Stanisława Jezierska


ROK 1970/71

Kierownik - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Michalina Kasprzak Krystyna Owczarczyk, Maria Pazurek, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska, Maria Kmieć, Helena Strzelecka, Teresa Nowak, Wanda Polak, Władysława Sumara


ROK 1971/72

Kierownik - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Maria Walinowicz, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska, Maria Kmieć, Teresa Nowak, Wanda Polak, Władysława Sumara, Krystyna Owczarczyk, Helena Solińska, Zofia Gwizda, Krystyna Roleska


ROK 1972/73

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Andrzej Osada, Maria Walinowicz, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Jurczyk, Irena Rutkowska, Maria Kmieć, Teresa Nowak, Wanda Polak, Władysława Sumara, Krystyna Owczarczyk, Helena Solińska, Zofia Gwizda


ROK 1973/74

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Maria Walinowicz, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Jurczyk, Irena Więckiewicz, Maria Kmieć, Teresa Archipow, Wanda Polak, Władysława Lustig, Krystyna Owczarczyk, Helena Solińska, Zofia Gwizda


ROK 1974/75

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Maria Buchta, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Reszka, Irena Więckiewicz, Maria Kmieć, Teresa Archipow, Wanda Polak, Władysława Lustig, Krystyna Owczarczyk, Helena Gryglewicz, Wanda Buczarska, Zofia Gwizda


ROK 1975/76

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Maria Buchta, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Reszka, Irena Więckiewicz, Maria Kmieć, Teresa Archipow, Wanda Polak, Władysława Lustig, Krystyna Owczarczyk, Helena Gryglewicz, Wanda Buczarska, Stanisława Borysiuk, Wanda Budek, Danuta Wróbel, Krystyna Kopacka, Irena Sarek, Alfreda Mikołajec


ROK 1976/77

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Maria Buchta, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Reszka, Irena Więckiewicz, Maria Kmieć, Teresa Archipow, Wanda Polak, Władysława Lustig, Krystyna Owczarczyk, Helena Gryglewicz, Wanda Buczarska, Stanisława Borysiuk, Wanda Budek, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Krystyna Kopacka, Irena Sarek, Alfreda Mikołajec, Jacek Matuszek, Urszula Lis


ROK 1977/78

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Maria Buchta, Michalina Kasprzak, Maria Pazurek, Halina Reszka, Maria Kmieć, Teresa Archipow, Wanda Polak, Władysława Lustig, Krystyna Masełek, Wanda Buczarska, Stanisława Borysiuk, Wanda Budek, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Krystyna Kopacka, Irena Sarek, Jacek Matuszek, Urszula Lis, Krystyna Pluta


ROK 1978/79

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Gerda Sochowska, Michalina Kasprzak,Maria Pazurek, Halina Reszka, Maria Kmieć, Wanda Polak, Krystyna Masełek, Wanda Buczarska, Wanda Budek, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Irena Sarek, Jacek Matuszek, Krystyna Pluta, Jadwiga Kochańska, Krystyna Grabarska, Maria Kuc, Urszula Piszczek, Karin Proksza-Tkocz, Bożena Szawerna, Maria Rakoczy


ROK 1979/80

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Michalina Kasprzak, Halina Reszka, Maria Kmieć, Wanda Polak, Krystyna Masełek, Wanda Buczarska, Wanda Budek, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Krystyna Grabarska, Irena Sarek, Maria Kuc, Karin Proksza-Tkocz, Bożena Szawerna, Teresa Archipow, Lucyna Bugno, Grażyna Kulpa, Czesław Kudzia, Stanisław Kasprzak, Maria Buchta


ROK 1981/82

Dyrektor - Ligia Cholewińska
Michalina Kasprzak, Halina Reszka, Maria Kmieć, Wanda Polak, Krystyna Masełek, Wanda Buczarska, Maria Pieczora, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Krystyna Grabarska, Urszula Piszczek, Maria Kuc, Bożena Szawerna, Teresa Archipow, Lucyna Bugno, Grażyna Kulpa, Jan Panek, Stanisław Kasprzak, Maria Buchta


ROK 1982/83

Dyrektor - Michalina Kasprzak
Halina Reszka, Maria Kmieć, Stanisława Borysiuk, Wanda Polak, Wanda Buczarska, Maria Pieczora, Zenobia Struś, Danuta Wróbel, Krystyna Grabarska, Urszula Piszczek, Maria Kuc, Bożena Szawerna, Teresa Archipow, Jan Panek, Stanisław Kasprzak, Maria Buchta


ROK 1983/84

Dyrektor - Michalina Kasprzak
Halina Reszka, Maria Kmieć, Stanisława Borysiuk, Wanda Polak, Wanda Buczarska, Maria Pieczora, Zenobia Struś, Krystyna Mazur, Urszula Łuczak, Maria Kuc, Bożena Szawerna, Jan Panek, Maria Buchta, Irena Langer, Karin Proksza-Tkocz, Krystyna Grabarska, Krystyna Ptasińska, Bożena Szawerna, Krystyna Kadyła, Jacek Matuszek


ROK 1984/85

Dyrektor - Michalina Kasprzak
Jacek Matuszek, Krystyna Kadyła, Krystyna Mazur, Małgorzata Wantuła, Stanisław Kasprzak, Joanna Piechocka, Danuta Wróbel, Maria Buchta, Karin Proksza-Tkocz, Celina Kopiec, Irena Langer, Krystyna Grabarska, Zenobia Struś, Maria Luty, Maria Kuc, Stanisława Borysiuk, Wanda Polak, Halina Reszka, Jan Panek, Bożena Szawerna, Wanda Buczarska


ROK 1985/86

Dyrektor -Maria Kmieć
Krystyna Grabarska, Łucja Chroboczek, Joanna Piechocka, Grażyna Ryborz, Edyta Wiewiór, Wanda Buczarska, Urszula Łuczak, Stramecki Mieczysław, Irena Langer, Zenobia Struś, Karin Proksza-Tkocz, Maria Jary, Celina Wesołowska, Stanisław Kasprzak, Danuta Wróbel, Bożena Szawerna, Wydra Józef, Wanda Polak


ROK 1986/87

Dyrektor -Maria Kmieć
Krystyna Grabarska, Łucja Chroboczek, Joanna Piechocka, Urszula Łuczak, Irena Langer, Karin Proksza-Tkocz, Maria Jary, Celina Wesołowska, Stanisław Kasprzak, Danuta Wróbel, Bożena Szawerna, Wanda Polak, Halina Reszka, Stanisława Borysiuk, Teresa Marek


ROK 1987/88

Dyrektor -Maria Kmieć
Joanna Piechocka, Krystyna Grabarska, Łucja Chroboczek, Stanisława Borysiuk, Wanda Polak, Wanda Buczarska, Maria Luty, Kunegunda Kukla, Urszula Łuczak, Irena Langer, Danuta Wróbel, Bożena Szawerna, Zenobia Struś, Celina Wesołowska


ROK 1988/89

Dyrektor -Maria Kmieć
Krystyna Grabarska, Maria Marek, Łucja Chroboczek, Danuta Wróbel, Bożena Szawerna, Wanda Buczarska, Wanda Polak, Tomasz Radłowski, Arkadiusz Barteczko, Halina Reszka, Celina Wesołowska, Zenobia Struś, Kunegunda Kukla, Stanisław Kasprzak, Urszula Łuczak, Irena Langer


ROK 1989/90

Dyrektor -Maria Kmieć
Krystyna Grabarska, Maria Marek, Łucja Chroboczek, Arkadiusz Barteczko, Halina Reszka, Celina Wesołowska, Zenobia Struś, Kunegunda Kukla, Wanda Buczarska, Bożena Szawerna, Danuta Wróbel, Urszula Łuczak, Cecylia Gniady, Tomasz Radłowski, Stanisław Kasprzak, Wanda Polak, Irena Langer


ROK 1990/91

Dyrektor -Maria Kmieć
Wanda Buczarska, Arkadiusz Barteczko, Kunegunda Kukla, Irena Langer, Urszula Łuczak, Maria Marek, Wanda Polak, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Zenobia Struś, Bożena Szawerna, Celina Wesołowska, Danuta Wróbel, Lilianna Badura, Łucja Chroboczek, Rainhold Scharff


ROK 1991/92

Dyrektor -Maria Kmieć
Wanda Buczarska, Arkadiusz Barteczko, Irena Langer, Urszula Łuczak, Maria Marek, Danuta Wróbel, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Zenobia Struś, Bożena Szawerna, Celina Wesołowska, Lilianna Badura, Łucja Chroboczek, Rainhold Scharff


ROK 1993/94

Dyrektor-Maria Kmieć
Lilianna Badura, Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Teresa Kokorska-Hadrian, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć,Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Zenobia Struś, Maria Marek


ROK 1994/95

Dyrektor -Maria Kmieć
Lilianna Badura, Arkadiusz Barteczko, Danuta Wróbel, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Teresa Kokorska-Hadrian, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Zenobia Struś, Maria Marek


ROK 1995/96

Dyrektor -Maria Kmieć
Lilianna Badura, Arkadiusz Barteczko, Danuta Wróbel, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Teresa Kokorska-Hadrian, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Zenobia Struś, Maria Marek


ROK 1996/97

Dyrektor - Danuta Wróbel
Lilianna Czepalla, Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Teresa Hadrian, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Maria Marek, Krystyna Kadyła, Kuśka Małgorzata


ROK 1997/98

Dyrektor -Danuta Wróbel
Lilianna Czepalla, Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Teresa Hadrian, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Maria Marek, Krystyna Kadyła, Kuśka Małgorzata


ROK 1998/99

Dyrektor -Danuta Wróbel
Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Maria Marek, Krystyna Kadyła, Kuśka Małgorzata


ROK 1999/2000

Dyrektor -Danuta Wróbel
Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Halina Reszka, Rainhold Scharff, Maria Marek, Krystyna Kadyła, Małgorzata Pajonczek, Ewa Szendzielorz, Tatiana Krawczyk, Halina Reszka, Elżbieta Dziuda, Dariusz Giet, Waldemar Knopik


ROK 2000/2001

Dyrektor -Danuta Wróbel
Arkadiusz Barteczko, Cecylia Gniady, Wanda Buczarska, Irena Langer, Urszula Łuczak, Danuta Kmieć, Bożena Radłowska, Tomasz Radłowski, Rainhold Scharff, Maria Marek, Krystyna Kadyła, Małgorzata Pajonczek, Ewa Pietrasz, Tatiana Krawczyk, Elżbieta Dziuda, Dariusz Giet, ks. Helmut Ekiert, Krystyna Pluta, Lidia Lis