Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Tradycje

Szkoła w Dziergowicach dba o tradycje ludowe związane z naszym regionem. Od lat w kąciku regionalnym gromadzone są eksponaty, które chronią od zapomnienia dawne zwyczaje, obrzędy oraz tradycje ludowe. Uczniowie mają możliwość poznania przedmiotów codziennego użytku, mogą podziwiać ubiory swoich przodków.ka3.jpeg
ka4.jpeg
Ponadto, co roku w szkole organizowany jest konkurs
"Po naszymu", który ma na celu przypominanie pięknej gwary śląskiej.
k1.jpeg
ka2.jpeg