Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Historia Szkoły

   Rys historyczny szkoły
po roku 1945

Nasza szkoła była jedną z pierwszych polskich szkół otwartych na Opolszczyźnie jeszcze w czasie trwania działań wojennych. Było to 19 kwietnia 1945 r. Organizator Józef Jaksiewicz należał do delegowanej z Katowickiego Kuratorium Okręgu Szkolnego pierwszej grupy oświatowców na Ziemię Kozielską. Jej zaodrzańska część stanowiła wówczas jeszcze strefę wojenną, a z dala dochodziły odgłosy strzałów.

     Najpierw zwerbowano ludzi do uporządkowania szkoły, gdyż kwaterowały w niej wojska wraz ze swoimi końmi. Okna były bez szyb. Zabito je deskami pochodzącymi z szaf szkolnych. W klasach były piece zrobione z beczek metalowych, z kominami wystającymi z okien. Ławki szkolne powyrzucane były przez okna. Podłogi klas wyściełane były słomą. Po dziesięciodniowym porządkowaniu odbyło się uroczyste otwarcie szkoły z udziałem rodziców

     Bolączką szkoły był brak sprzętu. Brakowało ławek, tablic, kredy i papieru do pisania.

     Szkoła nasza w 1946 r. jako jedyna brała udział w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej na Górze Św. Anny pod Pomnik Powstańców Śląskich z udziałem najwyższych ówczesnych władz państwowych. Do tej pory tradycją szkoły jest dbanie o groby Powstańców Śląskich, znajdujące się na cmentarzu parafialnym, tuż obok szkoły.

     W 1947 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej naszej szkole, której sześćdziesiątą rocznicę  świętowaliśmy w roku 2007.

 

 

(Na podstawie wspomnień z pierwszych 25 lat szkoły,
wg dyr.J.Jaksiewicza)