Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Organizacja roku szkolnego 2012/2013

  • Plan lekcji na rok szkolny 2012/2013 

DOCTygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.doc (59,50KB)
 

  • Organizacja roku szkolnego 2012/2013

DOCDni wolne zarządzenie dyrektora.doc (12,00KB)

DOCWAŻNE TERMINY 2012-2013.doc (79,50KB)

  • Dokumentacja szkoły

DOCNOWY STATUT SP St. Koźle.doc (525,50KB)

RTFObwieszczenie 1.rtf (44,47KB)

  • Szkolny zestaw programów nauczania
    i podręczników na rok szk. 2012/2013

DOCZestaw programów na r. szk. 2012-1013.doc (38,50KB)

DOCZestaw podręczników na r. szk. 2012-2013.doc (90,50KB)

 Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
w Starym Koźlu w roku szkolnym 2012/2013

DOCSKŁAD RADY RODZICÓW.doc (10,50KB)

 DOCUCHWALA nr 1 2011 2012 RR(2).doc (17,00KB)

DOCREGULAMIN RADY RODZICOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU.doc (42,00KB)