Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa

o dotacjach na usuwanie azbestuGmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu).

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 10 marca 2015r. nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na utylizację azbestu.


Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

 

Pobierz:

DOCwniosek mieszkańców.doc (35,00KB)

DOCocena_stanu_wyrobow_azbestowych.doc (79,50KB)