Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Prosument Opolski

 Screen Shot 01-16-15 at 08.50 AM.jpeg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe.

Gmina Bierawa podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienie, które umożliwia składanie wniosków bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa – Referat Inwestycji, Remontów, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Ochrony Środowiska (pok. 37). 

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kostka, tel. 77 4872 163, katarzyna.kostka@bierawa.pl.

Stosowne wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony WFOŚiGW w Opolu, w zakładce Prosument Opolski oraz ze strony Gminy Bierawa.

Pobierz:

 XLSformularz_de_minimis_od_15.11.2014.xls (141,00KB)

DOCWniosek o dotację - Prosument.doc (72,00KB)

DOCRegulamin, Prosument.doc (231,00KB)