Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady Komunalne

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  VII-XII 2023r.

PDFBierawa 2023 II POŁOWA.pdf (124,07KB)
XLSGmina Bierawa 2023 II POŁOWA.xls (114,50KB)

PDFHarmonogram firmy II półrocze 2023.pdf (188,19KB)
PDFWspólnoty mieszkaniowe.pdf (45,80KB)
XLSWspólnoty mieszkaniowe.xls (91,50KB)

 


 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  I-VI 2023r.

PDFKotlarnia.pdf (129,26KB)
PDFKorzonek.pdf (131,71KB)
PDFGrabówka.pdf (129,25KB)
PDFGoszyce.pdf (129,05KB)
PDFDziergowice.pdf (129,06KB)
PDFBrzeźce.pdf (131,69KB)
PDFBierawa.pdf (131,67KB)
PDFStare Koźle.pdf (129,34KB)
PDFStara Kuźnia.pdf (131,50KB)
PDFSolarnia.pdf (131,46KB)
PDFOrtowice.pdf (131,49KB)
PDFLubieszów.pdf (131,55KB)

XLSBierawa 2023 I POŁOWA.xls (102,50KB)
PDFWspólnoty mieszkaniowe.pdf (132,27KB)
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  XII 2022r.

Zrzut ekranu 2022-11-24 133037.png

Zrzut ekranu 2022-11-24 133106.png

Zrzut ekranu 2022-11-24 133135.png


 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  VII-XI 2022r.


PDFStara Kuźnia.pdf (429,02KB)
PDFSolarnia.pdf (429,05KB)
PDFOrtowice.pdf (429,15KB)
PDFLubieszów.pdf (428,68KB)
PDFKotlarnia.pdf (428,08KB)
PDFKorzonek.pdf (429,12KB)
PDFGrabówka.pdf (428,00KB)
PDFGoszyce.pdf (428,10KB)
PDFBrzeźce.pdf (428,83KB)
PDFBierawa.pdf (428,86KB)
PDFDziergowice.pdf (429,37KB)
PDFStare Koźle.pdf (429,29KB)

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf (429,19KB)

XLSBierawa 2022 II POŁOWA.xls (98,00KB)
 

 


 

  I-VI 2022r.

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf (434,28KB)
PDFStare Koźle.pdf (432,46KB)
PDFStara Kuźnia.pdf (433,43KB)
PDFSolarnia.pdf (433,44KB)
PDFOrtowice.pdf (433,47KB)
PDFLubieszów.pdf (433,25KB)
PDFKotlarnia.pdf (432,52KB)
PDFKorzonek.pdf (433,31KB)
PDFGrabówka.pdf (432,68KB)
PDFGoszyce.pdf (432,60KB)
PDFDziergowice.pdf (432,57KB)
PDFBrzeźce.pdf (433,48KB)
PDFBierawa.pdf (433,59KB)
XLSBierawa 2022.xls (105,50KB)
 

PDFHarmonogram-2022-Firmy-Bierawa.pdf (286,13KB)

 

 

 


 grudzień 2021r.

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf (422,13KB)
PDFStare Koźle.pdf (413,84KB)
PDFStara Kuźnia.pdf (414,59KB)
PDFSolarnia.pdf (416,27KB)
PDFOrtowice.pdf (414,48KB)
PDFLubieszów.pdf (416,12KB)
PDFKotlarnia.pdf (414,28KB)
PDFKorzonek.pdf (414,49KB)
PDFGrabówka.pdf (413,49KB)
PDFGoszyce.pdf (414,22KB)
PDFDziergowice.pdf (414,92KB)
PDFBrzeźce.pdf (591,45KB)
PDFBierawa.pdf (413,50KB)
XLSBierawa 2021 GRUDZIEŃ.xls (76,00KB)
 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

lipiec - listopad 2021r.


PDFStare Koźle.pdf (429,75KB)
PDFStara Kuźnia.pdf (430,48KB)
PDFSolarnia.pdf (430,29KB)
PDFOrtowice.pdf (430,42KB)
PDFLubieszów.pdf (430,19KB)
PDFKotlarnia.pdf (429,70KB)
PDFKorzonek.pdf (430,35KB)
PDFGrabówka.pdf (428,19KB)
PDFGoszyce.pdf (429,78KB)
PDFDziergowice.pdf (429,65KB)
PDFBrzeźce.pdf (430,36KB)
PDFBierawa.pdf (429,09KB)

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf (430,46KB)

PDFFIRMY Bierawa II Połowa 2021.pdf (179,17KB)

 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

styczeń - czerwiec 2021r.


PDFStare Koźle.pdf (432,89KB)
PDFStara Kuźnia.pdf (433,83KB)
PDFSolarnia.pdf (434,69KB)
PDFOrtowice.pdf (433,67KB)
PDFLubieszów.pdf (434,48KB)
PDFKotlarnia.pdf (432,71KB)
PDFKorzonek.pdf (433,77KB)
PDFGrabówka.pdf (432,86KB)
PDFGoszyce.pdf (432,57KB)
PDFDziergowice.pdf (432,80KB)
PDFBrzeźce.pdf (433,82KB)
PDFBierawa.pdf (433,56KB)
PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf (435,01KB)

XLSHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2021 - I POŁOWA.xls (105,50KB)

Screen Shot 12-30-20 at 09.47 AM.png

 


 

Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, czuć się dobrze w zadbanym otoczeniu, bez porzuconych śmieci w przydrożnych rowach
i lasach. Wszyscy chcemy, aby nasza gmina była czysta, a osoby odwiedzające ją miały o nas dobre zdanie. To od nas zależy czy nasze otoczenie będzie zdrowe i przyjazne. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy.

 

 


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 2017 r, poz. 1289) oraz stosownymi uchwałami Rady Gminy Bierawa, Gmina prowadzi zorganizowaną zbiórkę odpadów od mieszkańców gminy.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Bierawa uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, który obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

PDFuchwała nr XX-148-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa.pdf (229,47KB)

PDFuchwała nr XXII-162-2020 w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych.pdf (361,58KB)
 

Zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na ternie nieruchomości odpadów komunalnych w ustalonym zakresie;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotom prowadzącym
    działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu Gminy Bierawa. Segregacja prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych daje najlepsze efekty, gdyż odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową. Każda nieruchomość powinna być zatem wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych
oraz w worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Pamiętajmy, że oddawanie odpadów posegregowanych jest korzystniejsze ekonomicznie niż odbiór odpadów zmieszanych, sprzyja środowisku, a także zmniejsza ilość śmieci składowanych na wysypiskach.

Dobrym sposobem na ograniczanie ilości oddawanych odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie.

Kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy itp.). Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po około roku zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Kompostownik zajmuje mało miejsca, a prawidłowo zagospodarowany, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Można go zatem umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku. Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci wyrzucanych do kosza lub worka i jest oznaką dbałości o środowisko.


Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców jest odpłatny. Mieszkańcy muszą wnosić na rzecz Gminy Bierawa opłaty według stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

Pobierz plik pdf:

PDFuchwała nr XXIV-177-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (109,17KB)

http://bip.bierawa.pl/download/attachment/19401/uchwala-nr-ii-6-2018-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany  również do składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Pobierz plik pdf:


PDFuchwała nr XXIV-178-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (297,41KB)

PDFuchwała nr XXV-193-2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady.pdf (98,59KB)
 

Zużyte baterie alkaliczne i akumulatory - to odpady niebezpieczne, czyli te, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne wykazują co najmniej jedną  spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Zużyte baterie możesz:

- oddać zbierającemu tego typu odpady;

- zostawić bezpłatnie w miejscu odbioru.

 

Miejscami odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Bierawa są specjalne pojemniki ustawione  w szkołach, w Urzędzie Gminy oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

 

Szanowni Mieszkańcy, zgłaszanie interwencji dotyczących nieterminowego odbioru odpadów, uszkodzonych pojemników na odpady oraz uzyskanie innych informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych można uzyskać w:

 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

telefon: 77 4872 743,   77 4872 804 wew.140
fax: 77  4872 821
e-mail: