Dzisiaj jest piątek, 19 sierpnia 2022
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady Komunalne

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  VII-XI 2022r.


PDFStara Kuźnia.pdf
PDFSolarnia.pdf
PDFOrtowice.pdf
PDFLubieszów.pdf
PDFKotlarnia.pdf
PDFKorzonek.pdf
PDFGrabówka.pdf
PDFGoszyce.pdf
PDFBrzeźce.pdf
PDFBierawa.pdf
PDFDziergowice.pdf
PDFStare Koźle.pdf

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf

XLSBierawa 2022 II POŁOWA.xls
 

 


 

  I-VI 2022r.

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf
PDFStare Koźle.pdf
PDFStara Kuźnia.pdf
PDFSolarnia.pdf
PDFOrtowice.pdf
PDFLubieszów.pdf
PDFKotlarnia.pdf
PDFKorzonek.pdf
PDFGrabówka.pdf
PDFGoszyce.pdf
PDFDziergowice.pdf
PDFBrzeźce.pdf
PDFBierawa.pdf
XLSBierawa 2022.xls
 

PDFHarmonogram-2022-Firmy-Bierawa.pdf

 

 

 


 grudzień 2021r.

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf
PDFStare Koźle.pdf
PDFStara Kuźnia.pdf
PDFSolarnia.pdf
PDFOrtowice.pdf
PDFLubieszów.pdf
PDFKotlarnia.pdf
PDFKorzonek.pdf
PDFGrabówka.pdf
PDFGoszyce.pdf
PDFDziergowice.pdf
PDFBrzeźce.pdf
PDFBierawa.pdf
XLSBierawa 2021 GRUDZIEŃ.xls
 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

lipiec - listopad 2021r.


PDFStare Koźle.pdf
PDFStara Kuźnia.pdf
PDFSolarnia.pdf
PDFOrtowice.pdf
PDFLubieszów.pdf
PDFKotlarnia.pdf
PDFKorzonek.pdf
PDFGrabówka.pdf
PDFGoszyce.pdf
PDFDziergowice.pdf
PDFBrzeźce.pdf
PDFBierawa.pdf

PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf

PDFFIRMY Bierawa II Połowa 2021.pdf

 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

styczeń - czerwiec 2021r.


PDFStare Koźle.pdf
PDFStara Kuźnia.pdf
PDFSolarnia.pdf
PDFOrtowice.pdf
PDFLubieszów.pdf
PDFKotlarnia.pdf
PDFKorzonek.pdf
PDFGrabówka.pdf
PDFGoszyce.pdf
PDFDziergowice.pdf
PDFBrzeźce.pdf
PDFBierawa.pdf
PDFWSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.pdf

XLSHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2021 - I POŁOWA.xls

Screen Shot 12-30-20 at 09.47 AM.png

 


 

Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, czuć się dobrze w zadbanym otoczeniu, bez porzuconych śmieci w przydrożnych rowach
i lasach. Wszyscy chcemy, aby nasza gmina była czysta, a osoby odwiedzające ją miały o nas dobre zdanie. To od nas zależy czy nasze otoczenie będzie zdrowe i przyjazne. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy.

 

 


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 2017 r, poz. 1289) oraz stosownymi uchwałami Rady Gminy Bierawa, Gmina prowadzi zorganizowaną zbiórkę odpadów od mieszkańców gminy.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Bierawa uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, który obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

PDFuchwała nr XX-148-2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa.pdf

PDFuchwała nr XXII-162-2020 w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych.pdf
 

Zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na ternie nieruchomości odpadów komunalnych w ustalonym zakresie;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotom prowadzącym
    działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu Gminy Bierawa. Segregacja prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych daje najlepsze efekty, gdyż odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową. Każda nieruchomość powinna być zatem wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych
oraz w worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Pamiętajmy, że oddawanie odpadów posegregowanych jest korzystniejsze ekonomicznie niż odbiór odpadów zmieszanych, sprzyja środowisku, a także zmniejsza ilość śmieci składowanych na wysypiskach.

Dobrym sposobem na ograniczanie ilości oddawanych odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie.

Kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy itp.). Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po około roku zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Kompostownik zajmuje mało miejsca, a prawidłowo zagospodarowany, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Można go zatem umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku. Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci wyrzucanych do kosza lub worka i jest oznaką dbałości o środowisko.


Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców jest odpłatny. Mieszkańcy muszą wnosić na rzecz Gminy Bierawa opłaty według stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

Pobierz plik pdf:

PDFuchwała nr XXIV-177-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

http://bip.bierawa.pl/download/attachment/19401/uchwala-nr-ii-6-2018-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany  również do składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Pobierz plik pdf:


PDFuchwała nr XXIV-178-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

PDFuchwała nr XXV-193-2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady.pdf
 

Zużyte baterie alkaliczne i akumulatory - to odpady niebezpieczne, czyli te, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne wykazują co najmniej jedną  spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Zużyte baterie możesz:

- oddać zbierającemu tego typu odpady;

- zostawić bezpłatnie w miejscu odbioru.

 

Miejscami odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Bierawa są specjalne pojemniki ustawione  w szkołach, w Urzędzie Gminy oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

 

Szanowni Mieszkańcy, zgłaszanie interwencji dotyczących nieterminowego odbioru odpadów, uszkodzonych pojemników na odpady oraz uzyskanie innych informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych można uzyskać w:

 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

telefon: 77 4872 743,   77 4872 804 wew.140
fax: 77  4872 821
e-mail: