Dzisiaj jest sobota, 15 grudnia 2018
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady Komunalne

HARMONOGRAM ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

na Październik, Listopad i Grudzień  2018

 

pobierz plik:

PDFLubieszów, Solarnia.pdf

PDFGoszyce, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Korzonek, Ortowice.pdf

PDFDziergowice.pdf

PDFBrzeźce, Stare Koźle.pdf

PDFBierawa, Grabówka.pdf

PDFWspólnoty mieszkaniowe.pdf

XLSHarmonogram Gmina Bierawa Paź, List, Grudzi 2018.xls

 

 


 

 

Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, czuć się dobrze w zadbanym otoczeniu, bez porzuconych śmieci w przydrożnych rowach
i lasach. Wszyscy chcemy, aby nasza gmina była czysta, a osoby odwiedzające ją miały o nas dobre zdanie. To od nas zależy czy nasze otoczenie będzie zdrowe i przyjazne. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 2017 r, poz. 1289) oraz stosownymi uchwałami Rady Gminy Bierawa, Gmina prowadzi zorganizowaną zbiórkę odpadów od mieszkańców gminy.

W dniu 27 listopada 2017 r. Rada Gminy Bierawa uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r.

PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf
 

Zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na ternie nieruchomości odpadów komunalnych w ustalonym zakresie;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotom prowadzącym
    działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu Gminy Bierawa. Segregacja prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych daje najlepsze efekty, gdyż odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową. Każda nieruchomość powinna być zatem wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych
oraz w worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Pamiętajmy, że oddawanie odpadów posegregowanych jest korzystniejsze ekonomicznie niż odbiór odpadów zmieszanych, sprzyja środowisku, a także zmniejsza ilość śmieci składowanych na wysypiskach.

Dobrym sposobem na ograniczanie ilości oddawanych odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie.

Kompostowanie to przyjazny środowisku, tani i prosty sposób pozbywania się odpadów organicznych (resztek jedzenia, skoszonej trawy itp.). Odpady składuje się w plastikowym lub drewnianym kompostowniku, a po około roku zmieniają się one w żyzny nawóz, przypominający wyglądem świeżą ziemię. Kompostownik zajmuje mało miejsca, a prawidłowo zagospodarowany, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Można go zatem umieścić bezpośrednio na działce lub w ogródku. Kompostowanie zmniejsza ilość śmieci wyrzucanych do kosza lub worka i jest oznaką dbałości o środowisko.


Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców jest odpłatny. Mieszkańcy muszą wnosić na rzecz Gminy Bierawa opłaty według stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

PDFuchwala-nr-xl-258-2018-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

PDFuchwała nr XVII-136-2016 w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za odpady.pdf

 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany  również do składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami


PDFuchwala-nr-xl-260-2018-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-odpady.pdf
 

Zużyte baterie alkaliczne i akumulatory - to odpady niebezpieczne, czyli te, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne wykazują co najmniej jedną  spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Zużyte baterie możesz:

- oddać zbierającemu tego typu odpady;

- zostawić bezpłatnie w miejscu odbioru.

Miejscami odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Bierawa są specjalne pojemniki ustawione  w szkołach, w Urzędzie Gminy oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

 

 

Pliki pdf:

PDFZabudowa wielorodzinna.pdf
PDFZabudowa jednorodzinna_Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Goszyce.pdf
PDFZabudowa jednorodzinna_Dziergowice, Solarnia.pdf
PDFZabudowa jednorodzinna_Brzeźce, Stare Koźle, Lubieszów.pdf
PDFZabudowa jednorodzinna_Bierawa, Grabówka.pdf

 

Szanowni Mieszkańcy, zgłaszanie interwencji dotyczących nieterminowego odbioru odpadów, uszkodzonych pojemników na odpady oraz uzyskanie innych informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych można uzyskać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

telefon: 077/4872-743, 077/4872-804 wew.140
fax: 077/4872-821
e-mail: