Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ANKIETA NA TEMAT PROCEDUR (KART USŁUG) DOTYCZĄCYCH SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE GMINY BIERAWA ORAZ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

Szanowni Państwo!

Realizując zadania w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" - Urząd Gminy Bierawa dąży do poprawy swego wizerunku i poprawy jakości obsługi Klientów. Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, która rozumiejąc swoją pracę jako służbę obywatelom Gminy, pragnie wykonywać ją coraz lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat procedur dotyczących sposobu załatwiania spraw w Urzędzie zawartych w opracowanych Kartach Usług. Opinia ta wskaże nam, czy Karty usług winny pozostać w dotychczasowym kształcie, czy należy je odpowiednio, zgodnie z Państwa wskazówkami, zmodyfikować. Ankieta jest anonimowa, a wyniki jej będą wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia pracy Urzędu.

Pola formularza oznaczone * są wymagane

1. Czy korzystał Pan / Pani z procedur (kart usług) przy załatwianiu danej sprawy?:
Czy procedury (karty usług) są łatwo dostępne?:
5. Czy procedury (karty usług) są napisane w sposób przystępny?:
6. Czy procedury (karty usług) pomogły Panu / Pani w załatwieniu danej sprawy?: