Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

FDDP

 na www z kk od firmy.jpeg

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym zapraszamy  do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, mających na celu podniesienia oraz dostosowania  kwalifikacji do aktualnych potrzeb regionalnej gospodarki i regionalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane są  w ramach  projektu "Kadry i środki unijne kluczem do rozwoju Opolszczyzny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przewiduje się, że iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma z funduszy Unii Europejskiej ok 106 miliardów euro, których efektywne wykorzystanie jest warunkowane  odpowiednią liczbą specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Projekt jest więc odpowiedzią na problemy firm i instytucji związane z wykorzystaniem dostępnych środków, dostarczając specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, potrafiących  przygotowywać profesjonalny wniosek o dotacje na realizacje projektów twardych (inwestycyjnych)   oraz  miękkich (szkoleniowych).

 

 Projekt jest więc niepowtarzalną okazją nabycia wyjątkowych, pożądanych na rynku umiejętności pozyskiwania środków unijnych na działania dotyczące wzrostu konkurencyjności firm i instytucji, rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w regionie, inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rozwoju usług świadczonych przez służby porządkowe.

 

Szkolenie obejmuje część warsztatową podczas której uczestnicy, przy pomocy prowadzącego zajęcia wykładowcy/trenera opracują indywidualne projekty. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wypełniony, przykładowy wniosek inwestycyjny wraz z biznes planem oraz przykładowy wniosek miękki. Uczestnicy szkoleń mają zapewniony także zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.

 

Wprowadzenie na rynek specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, posiadających umiejętność przygotowywania projektów dla firm i instytucji, przyczyni się dzięki pozyskanym przez nich  dotacją,  do lokalnego rozwoju gospodarczego oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

 

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych szkoleń można uzyskać także w biurach projektu:

 

PDFUlotka_FDDP.pdf (3,66MB)

 

Fundacja Dla Dobra Publicznego

47-220 Kędzierzyn – Koźle, ul. Grunwaldzka 27, Tel. 77 483 40 53, 500 277 801

47-200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Wyspa 3, Tel. 77 456 56 66, 500 277 801

oraz  na stronie projektu: www.opolskiekadry.pl