Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Infokiosk

Infokiosk

 

Dzięki współpracy naszej gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu otrzymaliśmy Infokiosk. Jest on podłączony do Internetu umożliwiając petentom bezpłatne przeglądanie stron internetowych związanych z pracą. Strony internetowe z których można skorzystać za pomocą infokiosku to:

 

Powiatowy Urząd Pracy  Kędzierzyn – Koźle

www.pup-kkozle.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy Opole

www.pup-kkozle.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 

EURES – Sieć europejskich ofert pracy

www.eures.praca.gov.pl

 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

 

PSZ – Publiczne Służby Zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

 

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

 

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

 

MG – Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl

 

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy

www.ohp.pl

 

infokiosk.jpeg
  

Infokiosk znajduje się w Urzędzie Gminy w Bierawie