Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Radosne przedszkole

logo www pokl.jpeg

,, Radosne przedszkole” w Gminie Bierawa

 

Od  12.10.2009r. w placówkach wychowania przedszkolnego Gminy Bierawa po raz kolejny realizowany jest projekt finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie realizowany projekt nosi nazwę ,,Radosne przedszkole”.

            Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz uświadomienie rodzicom ważnej roli wychowania przedszkolnego. W istniejących na terenie gminy przedszkolach wdrożono elastyczne formy edukacji przedszkolnej i dostosowano ofertę do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców.

            W ramach projektu prowadzone są zajęcia artystyczne dla dzieci, zawierające elementy plastyki, muzyki, twórczości teatralnej oraz aktywności ruchowo – tanecznej.

Również w ramach projektu odbywają się lekcje języka angielskiego prowadzone przez specjalistów – lektorów.

 

Beata Donajska

Halina Niemkiewicz

 

Fotografia 1.jpeg Fotografia 2.jpeg Fotografia 3.jpeg