Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych wstrzymane

Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) brak jest obecnie normy legalizującej możliwość udzielania z budżetu gminy dotacji osobom fizycznym na przedsięwzięcia ekologiczne.
Dlatego też składane przez mieszkańców wnioski
o dofinansowanie takowych przedsięwzięć pozostaną bez rozpatrzenia do czasu zmiany przepisów prawa.