Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Działanie 9.5

POKL+UE.jpeg

 

6 maja 2010 r. w Województwie Opolskim ogłoszono nabór wniosków projektowych w ramach konkursu zamkniętego Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Przedmiotem konkursu dla Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 są projekty służące pobudzeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą występować:

    * wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Ogłoszony konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 6 maja 2010r. do 2 lipca 2010r.

W/w wnioski będą przyjmowane w:

 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole.

 

Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej można składać osobiście, kurierem lub pocztą.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz na stronie internetowej: www.pokl.opolskie.pl

 

(źródło: www.umwo.opole.pl)