Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odnowa wsi

baner_up_1_duzy9.jpeg

 

Województwo opolskie, jako pierwszy region w Polsce, zastosował w 1998 roku metodę sołeckich strategii rozwoju. Sporządzana przez grupę liderów koncepcja rozwoju wsi to podstawa działania grupy Odnowy. Oddolne, wykonywane przez samych mieszkańców,. Strategiczne planowanie rozwoju, to standard wszystkich europejskich programów Odnowy Wsi. Jest to działanie najważniejsze, gdyż od opracowanej strategii zaczyna się faktyczny udział sołectwa w programie Odnowy Wsi.

 

Prace przebiegają pod kierunkiem doświadczonych moderatorów w formule cyklu spotkań i warsztatów. Koncentrują one uwagę na zasobach własnych wsi i prowadzą do ustalenia projektów, jakie trzeba przeprowadzić. Planowane przedsięwzięcia porządkuje się co do ważności i czasu realizacji. Najważniejsze jednak jest sporządzenie wizji rozwoju wsi, która jest wyobrażeniem stanu, do jakiego będzie się dążyć. Społeczności wiejskie, dzięki doświadczeniu planowania, przekonują się, iż podstawą rozwoju jest pomysł i koncepcja, a nie pieniądze. Część prac grupa Odnowy musi wykonać samodzielnie.

Struktura strategii odnosi się do kluczowych dla Odnowy Wsi „obszarów" wiejskiej rzeczywistości. Należy tak planować swoje działania, aby projekty wzmacniały te obszary, które rozpoznano jako słabe. Szczególną uwagę przywiązuje się do tożsamości i wartości życia wiejskiego, gdyż to buduje zdolność do działań w pozostałych obszarach kluczowych dla Odnowy. Bez wzmocnienia tożsamości i ukształtowania świadomości wartości związanych z życiem na wsi, mieszkańcy nie przejmą odpowiedzialności za rozwój własnej miejscowości i nie zaangażują się, a to jest siłą napędową całego procesu Odnowy.

W 2008 roku, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń nowych sołectw do programu zorganizowano dwie serie warsztatów dla nowych sołectw - łącznie w warsztatach uczestniczyło 101 sołectw.

 

W 2010r. zaplanowano jedną turę warsztatów - na zgłoszenia nowych sołectw czekamy do 20 sierpnia 2010r.

Wykład wprowadzający "Planowanie w procesie odnowy wsi" odbędzie się w dniu 08 września br. o godz. 9.30 na sali Ostrówek (siedziba Urzędu Marszałkowskiego).Aby sołectwo mogło uczestniczyć w szkoleniu wprowadzającym i warsztatach, których efektem jest opracowanie sołeckiej strategii rozwoju, niezbędne jest złożenie do Dep. Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujących dokumentów:
1. formularz zgłoszeniowy do Programu Odnowy Wsi
2. uchwałę zebrania wiejskiego o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi
3. uchwałę rady gminy o przyjęciu sołectwa do POW
4. podstawowe dane o zgłaszanym sołectwie

 

Więcej informacji: http://www.odnowawsi.eu/

 

Źródło: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=210