Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS

logo gops.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

 

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje projekt LEPSZE  JUTRO. Projekt  skierowany jest  do osób zamieszkałych na  terenie gm. Bierawa, nie pracujących,  w wieku aktywności zawodowej /od 18 do 55 roku życia/, w szczególności bezrobotnych o niskim wykształceniu /podstawowym, zawodowym lub średnim bez zawodu, korzystających z pomocy społecznej/ W programie uczestniczyć będzie 5 osób: 2 mężczyzn i 3 kobiety z terenów wiejskich spełniające wyżej wymienione kryteria.

 

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu:

-Podstawy obsługi komputera – szkolenie potrwa 7 dni

-Tworzenie i pielęgnacja małych ogródków

-Zarządzanie czasem własnym i budżetem gospodarstwa domowego poprzez poznawanie zasad planowania i organizacji czasu, metod zwiększania efektywności swojej pracy.

-Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne – mają na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

- rozwój edukacyjny poprzez podniesienie kwalifikacji zwiększających szansę na zatrudnienie;

- rozwój osobisty poprzez wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej,

- rozwój personalny w zakresie umiejętności,

- rozwój aspiracji edukacyjnych i zawodowych, pobudzanie aktywności zawodowej.

 

W miesiącu czerwcu 2010r. rozpoczęła się rekrutacja – osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

Tel. 774872181