Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

IGŚ

Izba Gospodarcza "Śląsk "

zaprasza na bezpłatne szkolenie

 

 

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOTACJĘ UNIJNĄ
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (nabór 28.06.2010 - 9.07.2010)

Termin: 24-25 czerwiec 2010 r. - dla beneficjantów z branży chemicznej i drzewnej,meblowej itp. SZKOLENIE BEZPŁATNE

 

 

Miejsce: WODIP (Wojeówdzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego) ul.Głogowska 27, Opole (koło WUP

 

Trener: Justyna Górka - były pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Czego się nauczę

Poznasz zasady dotyczących programu Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nauczysz się konstruować biznesplan, który jest niezbędnym elementem w dokumentacji aplikacyjnej. Dowiesz się w jaki Sposób należy poprawnie wypełniać wniosek aplikacyjny w ramach PROW 2007-2013.

 

Dla kogo

Szkolenie adresujemy do pracowników i właścicieli, którzy chcą się ubiegać się o dotacje na rozwój lub założenie mikroprzedsiębiorstwa na terenie wiejskim. Uczestnicy muszą dodatkowo zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego, a siedziba firmy, w której pracują lub której są właścicielami musi znajdować się w granicach administracyjnych województwa opolskiego. Zakwalifikowanie do poszczególnych grup jest uzależnione od numeru PKD.

Metody stosowane podczas szkolenia Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jest ono dodatkowo wzbogacone o przykłady z życia codziennego. Uczestnicy pracują na przygotowanych dla nich stanowiskach komputerowych, gdzie wykorzystując wiadomości zdobyte w danym bloku tematycznym, wspólnie z trenerem wypracowują rozwiązania. Uczestnicy poznają strukturę i sposób wypełniania wniosku aplikacyjnego krok po kroku, uzupełniając kolejne pozycje wniosku. Towarzyszy temu swobodna dyskusja i wymiana doświadczeń. Szkolenie uzupełnia atrakcyjna prezentacja multimedialna.

 

HARMONOGRAM:

24 czerwiec 2010 r.:

rozpoczęcie o godz. 14:00 - zakończenie o godz. 20:00

25 czerwiec 2010 r.:

rozpoczęcie o godz. 14:00 - zakończenie o godz. 20:00

 

 

PROGRAM:

1.Omówienie zasad dotyczących programu Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw, czyli:

-Kto może starać się o dotację w ramach działania 3.1.2 PROW?

-Jakie warunki trzeba spełniać?

2.Jak wypełniać wniosek?

3.Szczegółowa instrukcja wypełniania poszczególnych punktów wniosku

4.Omówienie ekonomicznego planu operacji - czyli biznes planu

5.Informacje o niezbędnych załącznikach do dokumentacji aplikacyjnej- omówienie wszystkich załączników

W ramach szkolenia zapewniamy:

-materiały szkoleniowe

-lunch

-zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

 

Koszt; SZKOLENIE BEZPŁATNE (dla beneficjantów z branży chemicznej i drzewnej)

LICZBA MIEJESC JEST OGRANICZONA - PIERWSZEŃSTWO W SZKOLENIACH MAJĄ
CZŁONKOWIE IZBY GOSPODARCZEJ "ŚLĄSK"!!!

Zgłoszenie na szkolenie prosimy dokonać na ZGŁOSZENIE , który prosimy przesłać pocztą,
faksem bądź maiłem. W przypadku wysłania formularza pocztą prosimy o wcześniejszą
rezerwację telefoniczną.

 

Więcej http://www.igsilesia.pl/