Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

JP2

jp2.jpeg

fundacja_wspomagania_wsi.gif

 

 

Warszawa, 28 maja 2010

Panie i Panowie

Burmistrzowie i Wójtowie,

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy mieszkańców gmin w całym kraju do udziału w kolejnym konkursie naszej Fundacji. Pomysłodawcami konkursu są Fundacja Wspomagania Wsi i Instytut Papieża Jana Pawła II Warszawie, a inspiracją do zorganizowania go była 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski, obchodzona w czerwcu 2009 roku.

Zadaniem drużyny konkursowej jest przygotowanie i nagranie rozmowy z osoba, która brała udział w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Polski. Relacja ma mieć postać pliku dźwiękowego lub pliku wideo.

Celem    konkursu    jest    zebranie    wspomnień    zarówno    prywatnych,    jak i wpisujących się w kontekst społeczno - polityczny tamtych czasów i stworzenie archiwum historii mówionej. Zebrane relacje pozwolą przypomnieć atmosferę wydarzeń, w których brały udział miliony Polaków. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla drużyn złożonych z trzech do pięciu osób w różnym wieku. W skład grupy powinien wchodzić przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła. Udział w konkursie można potraktować jako propozycję wakacyjną dla młodzieży nie wyjeżdżającej latem ze swoich miejscowości. Udział w projekcie jest szansą na przekonanie się, że odkrywanie historii może   być   fascynującą   przygodą, dla każdego kto zaangażuje się w zbieranie wspomnień świadków.

Na stronie internetowej www.wspomnieniajp2.pl znajduje się szczegółowy regulamin, opis konkursu oraz wszelkie inne informacje.

Najciekawsze relacje zebrane przez zespoły konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu oraz specjalnie wydanej płycie CD przygotowanej po jego zakończeniu.
Wyróżnione drużyny otrzymają po egzemplarzu tego wydawnictwa. Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest wyjazd do Rzymu, pozostałe wyróżnione zespoły otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Ostateczny termin przysyłania gotowych relacji upływa 16 września 2010. Pytania związane z konkursem można kierować pod adres: wspomnieniaip2@fww.org.pl.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Szozepański
Prezes Fundacji

 www.wspomnieniajp2.pl/

 


Fundacja Wspomagania Wsi

uL.BELLOTTIEGOl, 01-022 WARSZAWA

 

 

tel. (+48 22) 6362570 do 75, fax (+48 22) 6366270,

e-mail fww@fww.org.pl    http://www.fww.org.pl