Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Lepsze jutro

logo gops.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


 

 

Projekt LEPSZE JUTRO

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego  LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu czerwcu zakończył rekrutację. W  dniu 26-07-2010r przeprowadzone zostanie  szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego – konsultacje indywidualne. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowy powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy.