Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NSR

logo_nsr_d.jpeg

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo państwa jest sprawą wszystkich obywateli - bo tylko w bezpiecznym, stabilnym państwie może swobodnie rozwijać się gospodarka, nauka, kultura. Tylko takie państwo daje najmłodszym pokoleniom szansę edukacji i dobrego startu w dorosłe życie, pracującym - możliwość realizacji planów i ambicji, zaś seniorom - poczucie stabilizacji i życiowego spełnienia. O takie państwo zabiegać winniśmy solidarnie wszyscy, stosownie do własnych możliwości, kompetencji, umiejętności.

Obowiązek zapewnienia państwu militarnego bezpieczeństwa spoczywa przede wszystkim na Siłach Zbrojnych. Dziś są one mniejsze, niż jeszcze kilka lat temu, ale bardziej zwarte, mobilne i nowoczesne. Nie ma w nich już żołnierzy służby obowiązkowej z tak zwanego poboru - służbę pełnią wyłącznie żołnierze zawodowi, profesjonalnie przygotowywani do sprostania wyzwaniom, jakie w sferze bezpieczeństwa stawia współczesny świat. Wypełnianie zadań Sił Zbrojnych w przypadku wzrostu poziomu zagrożenia - na przykład w czasie klęski żywiołowej - wymaga jednak wsparcia ze strony wyselekcjonowanych i odpowiednio przeszkolonych żołnierzy rezerwy. Dlatego właśnie, w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa, powstają Narodowe Siły Rezerwowe. Zwracam się więc do Państwa, jako pracodawców, którym nieobojętne są sprawy dotyczące bezpiecznego bytu kraju i jego obywateli. Zwracam się z apelem o przychylność dla idei Narodowych Sił Rezerwowych i umożliwianie pracownikom łączenia ochotniczej służby wojskowej z pracą zawodową. Czas poświęcony przez pracowników na szkolenie i ćwiczenia wojskowe zostanie Państwu zrekompensowany finansowo. Jednak tak samo ważną korzyścią będą ich umiejętności wyniesione ze szkolenia, a także poczucie bezpieczeństwa, jakie żołnierze ci wniosą do swoich środowisk, w tym do swojego miejsca pracy. Osoba wyszkolona do działania w sytuacjach nadzwyczajnych, potrafiąca zorganizować i ukierunkować aktywność

współpracowników, działająca rozważnie w chwili zagrożenia - to nieoceniona wartość dla pracodawcy. Szczegółowe informacje na temat służby w NSR znajdą Państwo w załączonym materiale oraz na stronach internetowych www.mon.gov.pl, www.wojsko-polskie.pl, www.szukajnsr.wp.mil.pl. Zachęcam więc - wspierajcie Państwo swoich pracowników, którzy pragną wstąpić do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Będzie to długofalowa inwestycja w zasoby ludzkie i relacje z otoczeniem organizacji, którą Państwo kierują - dla przedsiębiorców znakomity przejaw idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Z poważaniem

Bogdan Klich