Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

RPO

 i4.gif

I nabór projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza,

odnawialne źródła energii

19 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5471/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5389/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z przesunięciem środków oraz zwiększeniem alokacji, jak również z uwagi na oszczędności poprze targowe dokonano wyboru z listy rezerwowej następujących projektów.

Tytuł projektu : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W DOMU KULTURY W BIERAWIE

Dofinansowanie ogółem PLN: 590 332,63

 

źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/