Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Radosne przedszkole

  logo naklejki 3x1.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

                 Projekt ,,Radosne przedszkole” zrealizowany.

 

Zadania projektu ,,Radosne przedszkole”  realizowane były od dnia 12.10.2009 r. w dwóch przedszkolach na terenie gminy Bierawa – Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi w Starym Koźlu, Lubieszowie i Kotlarni oraz w Publicznym Przedszkolu w Dziergowicach. W miesiącu październiku uczestnictwo w projekcie rozpoczęło  173 dzieci ( 95 dz. i  78 ch. ). W czerwcu w projekcie uczestniczyło 189 dzieci ( 94 dz. i  95 ch.).

 

Od października do końca czerwca zrealizowano:

-1360  godzin zajęć  artystycznych.;

-336 godzin języka angielskiego;

-514 godzin opiekuńczo-wychowawczych związanych z wydłużeniem czasu pracy przedszkoli.

 

Dzięki uczestnictwu  w zajęciach artystycznych  dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Osiągnęły wysoki poziom twórczego działania, rozwinęły umiejętność współpracy  w zespole, zdobyły wiarę we własne siły, otrzymały wysoką ocenę poziomu kreatywności. Uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego pozwoliło dzieciom na opanowanie podstawowego słownictwa, poznanie piosenek i wierszy w języku angielskim

 

Odbyły się 4 wycieczki edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Bierawa:

1. Wycieczka do Radzionkowa: 133 dzieci.

2. Wycieczka do teatru do Opola: 127 dzieci.

3. Wycieczka do Garncanej Chaty w Bojkowie: 128 dzieci

4. Wycieczka do teatru rozrywki do Chorzowa : 146 dzieci

 

Odbyły się dwa szkolenia dla rodziców na temat:  ,,Wpływ edukacji przedszkolnej na wszechstronny rozwój dziecka” oraz ,, Postawy rodzicielskie”. Opracowano i rozpropagowano wśród 170 rodziców broszurki na temat ,,Rady dla rodziców”. W ramach projektu odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców we wszystkich placówkach przedszkolnych.

 

Projekt zakończył się z dniem 31.07.2010. Jego realizacja przyniosła wiele korzyści zarówno  dzieciom jak i rodzicom. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci z obszarów wiejskich mają możliwość pełniejszego i wszechstronnego  rozwoju.

 

 

 Dyrektor Przedszkola w Dziergowicach

Beata Donajska

 

marzec-czerwiec 2010 036.jpeg marzec-czerwiec 2010 120.jpeg

marzec-czerwiec 2010 128.jpeg marzec-czerwiec 2010 133.jpeg