Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Punkt konsultacyjny

i4.gif

PUNKT KONSULTACYJNY

Udzielanie pomocy psychologicznej

mgr Alicja Goździk-Żelazny

w następujące dni:

9.IX., 23.IX, 7.X, 21.X, 4.XI, 18.XI, 2.XII, 16.XII 2010r.

w godzinach

8:30-12:30

budynek Urzędu Gminy, wejście od STACJI OPIEKI CARITAS

Zgodnie z zasadami etyki, psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, z której może zwolnić jedynie sąd.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

ul. Wojska Polskiego 12

tel. 77 4872181 wew.144