Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasją klasy I-III

logo www pokl.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Uczymy z pasją klasy I-III" 

Ogłasza się nabór na stanowisko nauczyciela specjalisty w klasach I-III do zajęć:

-dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

-rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, plastyki, j. niemiecki, rytmika

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje należy składać do dnia 30.09.2010r. w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bierawa.