Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs Fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Od 9 sierpnia do 29 października 2010 r. trwa konkurs fotograficzny „Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim” organizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (DPO UMWO) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem konkursu jest promocja efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 (RPO WO 2007-2013), poprzez prezentowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu z RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. zgłaszania prac do konkursu, regulamin konkursu oraz listę projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 znajdą Państwo na stronie www.konkurs-foto.opolskie.pl