Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS Lepsze jutro

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo gops.jpeg

W dniu 20 października 2010r. na Sesji Rady Gminy Bierawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu :

LEPSZE JUTRO 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddzziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  podczas którego Pani Karina Musioł – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonała krótkiego podsumowania projektu.  Wójt Gminy – Pan Ryszard Gołębowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Renatą Kubica wręczyli uroczyście uczestnikom projektu certyfikaty.

 

Zdjęcie0018.jpeg Zdjęcie0017.jpeg

Zdjęcie0016.jpeg Zdjęcie0015.jpeg