Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NBP Caritas

 NBP.jpeg

 

Wymieńmy się! Podarujmy dzieciom skrzydła

Stare pieniądze można jeszcze wymienić na nowe

Pieniądze sprzed 1995 roku – choć od 14 lat nie można nimi płacić za towary i usługi – mają jeszcze swoją moc: mogą pomóc najuboższym dzieciom w Polsce. Narodowy Bank Polski i Caritas Polska podjęły wspólną akcję, której celem jest zbiórka i wymiana starych pieniędzy sprzed denominacji.

Akcja potrwa do 31 grudnia 2010 r. Tego dnia stare pieniądze ostatecznie stracą swoją wartość. Wymienić stare pieniądze można w kasach Narodowego Banku Polskiego a. najniższą kwotą podlegającą wymianie jest stare 100 zł za które dostaniemy 1 gr. Mniejsze kwoty nie muszą jednak zalegać w „skarpetach”, można przekazać je do puszek Caritasu.

Stare banknoty i monety będą zbierały diecezjalne placówki Caritasu w całym kraju. Pieniądze następnie zostaną wymienione przez Narodowy Bank Polski na nowe złote. Całość uzyskanej w ten sposób kwoty zostanie przeznaczona na opiekę nad dziećmi w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”.

Program „Skrzydła” to długoterminowa pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie potrzebują pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych czy dofinansowania do wycieczek szkolnych. Obecnie Caritas w Polsce opiekuje się w ten sposób trzema tysiącami dzieci.

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że w domach mamy jeszcze około 8,3 mld sztuk starych monet i banknotów. Ich łączna wartość – licząc w nowych złotych – to około 175 mln zł.

 

Więcej informacji na stronie: www.WymienmySie.nbp.pl

Więcej o programie „Skrzydła” na stronie: www.skrzydla.pl