Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Projekt 9.5

logo_pokl_ue_kolor_2.jpeg

Projekt ”Z Edukacją na Ty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013


 

Stowarzyszenie ”Wszystkie drogi i myśli prowadzą  do Dziergowic”
w ramach realizowanego projektu pn.

 " Z Edukacją na Ty "


 Działanie 9.5   " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" ogłasza rekrutację uczestników z Dziergowic i Solarni na niżej wymienione kursy:

               1. Kurs florystyki    ( 15 osób )

            2. Kurs obsługi wózków widłowych   ( 30 osób )

 

Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma

dokument potwierdzający ukończenie  kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do  26.11.2010r.przyjmują:

Elżbieta Dziuda  tel. 77 / 4 830 567

Marian Wesołowski tel.  77 / 4 830 402

Ruta Figura tel.  77 / 4 830 592

 

Prezes Stowarzyszenia :  Marian Wesołowski                                   

Kierownik Projektu :    Elżbieta Dziuda